Posts Tagged ‘अष्टाक्षरी’

आले गणराय

09 09 2008

येता गणेशाचा सण, जन जाती हरखुन
जुनंपानं विसरुन, नवं कौतुक लेऊन

घरा येता गणराय,काय सांगू थाटमाट
पाट रांगोळी आरास, पुढे मोदकांचे ताट

पुढे येतसे गौराई, ठाई ठाई रोषणाई
आई तीन दिवसांत,घरी निघुनिया जाई

येता अकरावा दिन, गणपति विसर्जन
बोळवण भावभरे, साठवण आठवण

गजानन मनी धरु, करु भजन आरती
किती आवरा मनास,येते डोळ्यांत भरती !

********************************************

आले आले गणराय, घरी अकरा दिवस
वर्षाकाठी एकदाच, अम्हां त्यांचा सहवास

आले वाजत गाजत, घरा आले गजानन
रुप साजिरं बघून, फिटे डोळ्याचं पारणं

आले आले गणराय, मागोमाग येई गौरी
तीन दिवस उत्सव ,थाट-माट घरोघरी

आले आले गणराय, करु भजन आरती
गोड नाम घेता घेता, कसे दिवस सरती

यथाकाल बोळवण,कधी येऊ नये वाटे
भक्त नाचे देवापुढे,पण डोळा पूर दाटे !