Archive for the ‘देवीचा गोंधळ’ Category

उदे उदे उदे उदे

06 10 2008

उदे उदे उदे उदे उदे उदे हो ॥ धृ॥

नवरातीची चाहुल , घट मांडू पानं फुलं
ठेक्यात उठे पाउल, मन तालावरती डुलं
गोंधळास पातली, माझी रेणुकामाउली  ॥१॥

माहूरगडी बैसली, माझी मायेची सावली
रेणुकामाउली गं, रेणुकामाउली
उदे उदे उदे उदे उदे उदे हो ॥ धृ॥

पोर नाचे आईपुढं, घालितो तिला साकडं
घाईत वेडवाकडं, तूच पाही माझ्याकडं
तुळ्जापुरवासिनी भवानी, आई जगदंबा ही ॥२॥

तुळ्जाई भवानी, माय तुळ्जाई भवानी
तुळजापुरवासिनी गं , तुळजापुरी भवानी
उदे उदे उदे उदे उदे उदे हो ॥ धृ॥

वाजवी भक्त संबळ, काळजामधी खळबळ
वाहे डोळा पाणी गळं,भक्तिभावाचा दर्वळ
करविरातली अंबाबाई, महालक्षुमी आई ॥३॥

उदे गं अंबाबाई, माझी आई लक्षुंबाई
कोल्हापुरवासिनी गं,उदे गं अंबाबाई
उदे उदे उदे उदे उदे उदे हो ॥ धृ॥

सांडिला पुरा अभिमान,हरपुनी गेलं देहभान
पायांत लागलं ध्यान,डोळ्यांत आणुनी प्राण
नाशिकातली वणी पाहिली ,सप्तशॄंगी आई ॥४॥

नाशिकात सप्तशॄंगी, माउली वणीची देवी
सप्तशॄंगवासिनी गं ,भक्ताची पर्वणी
उदे उदे उदे उदे उदे उदे हो ॥ धृ॥

देवीचा गोंधळ

11 04 2008

( ॠणनिर्देशः  अजय- अतुल ह्या अत्यंत गुणी जोडगोळीच्या  ‘गोंधळ’ ह्या लोकप्रिय रचनेवर

आधारित, मूळ कलाकृतीशी संबंधित सर्व प्रतिभावंतांना नम्र अभिवादन करुन ! )
उदे उदे उदे उदे….

माहुरगडच्या रेणुकाईला नमस्कार माझा
भक्तातोंडी  कवन वदविसी चमत्कार तुझा
आई माझ्यावरी, तान्ह्यावरी, कृपावस्त्र पांघरी
आज औक्षणाला ये,
गोंधळ मांडला रेणुके, गोंधळाला ये, उदे उदे उदे…
तुळजापुरवासिनी भवानी तूच जगन्माता
गहिवरला हा गळा माऊली गान तुझे गाता
आज दया करी, माझ्यावरी ,जागव ही वैखरी
तुझ्या कीर्तनाला ये,
गोंधळ मांडला भवानी, गोंधळाला ये, उदे उदे उदे…
कोल्हापुरची अंबाबाई आदिशक्ती माता
संसारातुन पार करवसी धन्य तुझी सत्ता
आली आली स्वारी, भक्ताघरी, कृपा तुझी मजवरी
माझे अंतःकरणी ये,
गोंधळ मांडला तिथे गं, गोंधळाला ये, उदे उदे उदे…
सप्तशृंगी नाशिकातली देवता वणीची
दर्शनमात्रे तहान पुरवी साधका मनीची
नाव जिभेवरी, चढु पायरी, आलो तुझिया द्वारी
आज भंडार्‍याला ये,
गोंधळ मांडला माय गं, गोंधळाला ये, उदे उदे उदे…