जे जे हवं

आपल्याला जे जे हवं, तेच दुसरयालाही द्यावं
आंब्याचं फळ असेल हवं, तर जमिनीला वांग्याचं बीज का द्यावं ?

जे जे तुम्हाला पहायला हवं, तेच इतरांनाही दाखवावं
जे तुम्हाला वाटतं ऐकावं, तेच तुमच्या श्रोत्यांनाही ऐकू यावं

जे जे तुम्हाला घ्यायला हवं, तेच दुसरयालाही द्यायला हवं
स्वतःला तर सगळं नवीन हवं; मग दुज्याने जुनं का घ्यावं ?

जर अपेक्षापूर्तीचं दान हवं, तर इतरांच्या इच्छेचं सदा भान हवं
मनात सदैव समाधान हवं, तर तुमचं वागणंही तसंच छान हवं !

आयुष्यात रोजच कौतुक हवं, तर का ठेवावी लोकांना नावं ?
सुख जर हक्काचं हवं, ते दुसरयाला दुखवून कसं बरं मिळावं ?

स्वतःच्या मनातलं इतरांनी ओळखायला हवं ?
मग तुम्हालाही थोडंसं मनकवडं व्हायला हवं !

सर्वांनी तुमच्या प्रेमात पडावं, असं काही हातून घडावं
दुसरयाचा गुंता सोडवून बघावं,
तुम्हालाही जीवनाचं कोडं उलगडावं !

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s


%d bloggers like this: